Kayan Mentarang National Park, 69 Birds

- Kayan Mentarang National Park 69 Birds

Kayan Mentarang National Park 69 Birds Coturnix chinensis,
Blue-breasted  Quail,
Puyuh BatuCaloperdix oculea,
Ferruginous Partridge...