Ambon Fort Nieuw Victoria

Ambon Fort Nieuw Victoria

http://www.bentengindonesia.org/benteng.php?id=77


Amboina of Amboyna was van 1605 tot 1799 een gebied van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in de Molukken, een eilandengroep in de Indische Archipel. Met een reeks forten beschermde de VOC hier met harde hand haar lucratieve monopolie op de kruidnagelhandel
.